Fler projekt

Seminarier

Fler seminarier

Nyheter

Oavsett produktion och produkter så levererar alla till det industriella systemet

Logg

Oavsett produktion och produkter så levererar alla till det industriella systemet

Sverige har en bred industriell struktur, inte bara en stark bransch. Den spänner från gruvor till stridsplan och allt däremellan, där produktion och produkter alla levererar till det industriella systemet. Det gör att själva produkterna som kommer ut också i sig är viktiga för andra delar av det industriella systemet, vilket är en central del i det svenska systemet framåt. Det handlar om sättet att producera produkten, hur vi tillverkar klimatsmart, allt ingår i utmaningen där vi hela tiden lär av varandra och drar nytta av det bästa. Läs Teknikföretagens Peter Johanssons högaktuella logginlägg för Produktionslyftet!

Fler nyheter

Aktuell profil

Fler forskare

SSF Vinnova Svenskt näringsliv Teknikföretagen KK-stiftelsen Mistra