Fler projekt

Seminarier

Teknikworkshop SCARCE II – ONLINE

Teknikworkshop SCARCE II – ONLINE

En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbarutveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning som bygger långsiktig motståndskraft, genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och ger miljö- och samhällsnytta. Delta i denna workshop för att börja din väg mot cirkulär ekonomi!

Fler seminarier

Nyheter

På gång inom klustret för formning och fogning

Nyhet

På gång inom klustret för formning och fogning

Klustret för formning och fogning är ett av åtta kluster inom Sveriges Produktionskluster. Klustret arbetar med utveckling av teknologi för formning och sammanfogning för att möta utmaningarna som nya och innovativa material, lättvikts- och hybridstrukturer medför. ​Arbetet inkluderar bland annat kompositer, lättmetall och höghållfasta stål. Johan Berglund, koordinator för klustret, svarar på några snabba frågor.

Fler nyheter

Aktuell profil

Fler forskare

SSF Vinnova Svenskt näringsliv Teknikföretagen KK-stiftelsen Mistra