Fler projekt

Seminarier

Digital Teknikworkshop  – Projekt Cirkulär ekonomi

Digital Teknikworkshop – Projekt Cirkulär ekonomi

En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbarutveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning som bygger långsiktig motståndskraft, genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och ger miljö- och samhällsnytta. Delta i denna workshop för att börja din väg mot cirkulär ekonomi!

Fler seminarier

Nyheter

Fler nyheter

Aktuell profil

Fler forskare

SSF Vinnova Svenskt näringsliv Teknikföretagen KK-stiftelsen Mistra