Fler projekt

Seminarier

Fler seminarier

Nyheter

Oavsett produktion och produkter så levererar alla till det industriella systemet

Logg

Oavsett produktion och produkter så levererar alla till det industriella systemet

Sverige har en bred industriell struktur, inte bara en stark bransch. Den spänner från gruvor till stridsplan och allt däremellan, där produktion och produkter alla levererar till det industriella systemet. Det gör att själva produkterna som kommer ut också i sig är viktiga för andra delar av det industriella systemet, vilket är en central del i det svenska systemet framåt. Det handlar om sättet att producera produkten, hur vi tillverkar klimatsmart, allt ingår i utmaningen där vi hela tiden lär av varandra och drar nytta av det bästa. Läs Teknikföretagens Peter Johanssons högaktuella logginlägg för Produktionslyftet!

Konkret industrinytta och ny testbädd resultatet av LIGHTest

Nyhet

Konkret industrinytta och ny testbädd resultatet av LIGHTest

Det Vinnova-finnanseriade projektet Testbädd LIGHTest avslutades våren 2021. På de fyra år som projektet pågått har tretton industriella pilotprojekt och fem uppdrag ihop med små- och medelstora företag genomförts. Majoriteten av projekten (70 procent) har lett till direkt företagsnytta och implementering. LIGHTest är av särskilt intresse för medlemmar i Produktionskluster för formning och fogning, men även för andra.

Fler nyheter

Aktuell profil

Fler forskare

SSF Vinnova Svenskt näringsliv Teknikföretagen KK-stiftelsen Mistra