Fler projekt

Seminarier

Fler seminarier

Nyheter

Nyhet

Samverkan kring grön omställning och hållbart arbetsliv

I takt med att hållbarhet snabbt är uppe på den strategiska agendan hos många företag och organisationer har också kunskapsbehov för grön omställning accelererat. Under 2022 kommer nu ett nytt nätverk att byggas upp med stöd av Forte med syfte att skapa en öppen nationell samarbetsplattform för erfarenhetsutbyte och stärkt FoU specifikt kring samspelet mellan grön omställning och hållbart arbetsliv.

Nytt center ska accelerera industriell användning av additiv tillverkning

Nyhet

Nytt center ska accelerera industriell användning av additiv tillverkning

Additiv tillverkning, eller 3D-printing i dagligt tal, möjliggör ett paradigmskifte för industrin, som ger helt nya möjligheter för produktutveckling och produktion. Men för att företag ska kunna ta steget fullt ut behövs stöd i allt från utveckling av nya affärsmodeller till produktdesign och test i en verklig produktionsmiljö. Tillsammans med industriella och akademiska partner startar därför RISE Applikationscenter för additiv tillverkning.

Fler nyheter

Aktuell profil

Fler forskare

SSF Vinnova Svenskt näringsliv Teknikföretagen KK-stiftelsen Mistra