Tillbaka till Nyheter

3dje utlysningen MI

3dje utlysningen MI

Den tredje utlysningen omfattar 20 miljoner kronor och stängde den 10 april. 23 inkomna ansökningar utvärderas nu av två externa råd – ett Vetenskapligt och ett Industriellt. När råden bedömt ansökningarna kommer de att kalla de mest intressanta till en Hearing på Mistra i Stockholm. Hearingen kommer att ske den 10 juni. Mistra Innovations styrelse kommer att i slutet av juni 2015 besluta om vilka ansökningar som får finansiering.