Tillbaka till Nyheter

Avans 14

KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå. Syftet är att dels förnya forskningsbaserade utbildningsmiljöer vid nya lärosäten, dels stärka näringslivets kompetensförsörjning på avancerad nivå.