Tillbaka till Nyheter

Bredda Bilden – Teknikföretagens och ABBs fotogalleri

Bredda Bilden – Teknikföretagens och ABBs fotogalleri

Projektet Bredda Bilden riktar sig till skolor, företag eller medier som har användning av bilder för att representera teknikbranschen. Projektet har resulterat i en bildbank som består av bilder på kvinnor som studerar på teknisk högskola eller jobbar med teknik. Bilderna är kostnadsfria att ladda ner och använda i tekniska sammanhang. Andelen kvinnor i teknikbranschen idag är drygt 20 procent.

Alla som på något sätt vill bidra till att bredda bilden av teknik får använda sig av bilderna, enligt projektet.