Tillbaka till Nyheter

Deltag i Produktionslyftets aktiviteter

Kursen lägger grund för fortsatta bredare och djupare studier av hur verksamheten bedrivs hos den nya generationens världsledande företag med en Lean affärsstrategi.

Lean Produktion 7,5 hp · 20 augusti · Göteborg

Lean Produktion 7,5 hp · 27 augusti · Södertälje

Lean Produktion 7,5 hp · 10 september · Sundsvall

Lean Produktion 7,5 hp · 1 oktober · Malmö