Tillbaka till Nyheter

Engagerade företag i Trollhättan

IUC Väst samlade fredagen den 28 oktober tillsammans med Swerea IVF ett antal små och medelstora företag till en teknikworkshop baserad på erfarenheterna från Produktion2030s projekt ”Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet”. Läs om deltagarnas intressanta reflektioner på Produktions2030s hemsida!