Event

Kunskapsförmedlingen startade som Kunskapsturnén 2002 för nyttiggörande av forskning inom Produkt- och Produktionsutveckling. Turnén innebär att årligen ordna och förmedla ett tiotal rikstäckande arrangemang. Här finns aktuella, kommande och genomförda seminarier, konferenser och arbetsmöten för industri och akademi där resultat från forskning presenteras och diskuteras. Forskare medverkar för att presentera studier inom aktuella områden, och arrangemangen genomförs i samarbete med företag, institut och universitet över hela landet. Förutom att viktiga forskningsresultat ska komma till nytta för fler är det goda tillfällen att hitta synergier och uppslag till fortsatt forskning i samverkan. Mer information om medverkande forskare, företag och organisationer finns under respektive seminarium. Varmt välkommen att medverka!

Digital Teknikworkshop  – Projekt Cirkulär ekonomi

Digital Teknikworkshop – Projekt Cirkulär ekonomi

En stor del av världens produkter har designats med tanke på produktion, användning och kassation, vilket tömmer planetens resurser (linjär ekonomi). En cirkulär ekonomi, som främjas av EU för hållbarutveckling, står i kontrast till detta tillvägagångssätt och representerar en systemförskjutning som bygger långsiktig motståndskraft, genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och ger miljö- och samhällsnytta. Delta i denna workshop för att börja din väg mot cirkulär ekonomi!

Digital Teknikworkshop  – Projekt Produktionsinnovation

Digital Teknikworkshop – Projekt Produktionsinnovation

I en värld med snabba förändringar ställs stora krav på företag att utveckla sin produktion, inte bara för att överleva utan också för att bidra till ett hållbart samhälle. Det handlar inte längre om att enbart förbättra befintlig produktion utan också om att kunna tänka nytt och fånga möjligheter. Delta i denna workshop och påbörja resan mot förhöjd innovationskraft och ökad lönsamhet i din produktion!

Vilken lärorik dag! Jag åker hem full av energi och nya idéer.

ProVikings Resultatdagar