Event

Kunskapsförmedlingen startade som Kunskapsturnén 2002 för nyttiggörande av forskning inom Produkt- och Produktionsutveckling. Turnén innebär att årligen ordna och förmedla ett tiotal rikstäckande arrangemang. Här finns aktuella, kommande och genomförda seminarier, konferenser och arbetsmöten för industri och akademi där resultat från forskning presenteras och diskuteras. Forskare medverkar för att presentera studier inom aktuella områden, och arrangemangen genomförs i samarbete med företag, institut och universitet över hela landet. Förutom att viktiga forskningsresultat ska komma till nytta för fler är det goda tillfällen att hitta synergier och uppslag till fortsatt forskning i samverkan. Mer information om medverkande forskare, företag och organisationer finns under respektive seminarium. Varmt välkommen att medverka!

Välkommen till årets Digi Demo Day ”Testbäddar för industriell additiv tillverkning”

Välkommen till årets Digi Demo Day ”Testbäddar för industriell additiv tillverkning”

För tredje året i rad bjuder vi in till en inspirationsdag kring industriell digitalisering, den här gången med tema testbäddar för industriell additiv tillverkning. Fokus ligger på utmaningar och möjligheter med att använda additiv tillverkning som möjliggörare för flexibel produktion i industrin, bland annat genom kortare ledtider, minskade kostnader, lättviktskonstruktion och individanpassade produkter.

Automation Summit 2018

Automation Summit 2018

Automation Summit lanserades av Automation Region år 2013 för att skapa möjligheter till oväntade möten och nya affärer. Konceptet med branschöverskridande presentationer och diskussioner som fokuserar på att guida beslutsfattare att satsa på automation för att lyfta sin verksamhet har blivit mycket uppskattat. Konferensen arrangeras i Västerås ojämna år och i Göteborg jämna år. Den 9 oktober 2018 arrangeras konferensen i Göteborg.

Monteringskonferens – Lönsam montering i Sverige

Glimtar ur programmet bl a • Utmaningarna för montering i Sverige ur Volvo Cars och deras leverantörers perspektiv • Monteringsinstruktioner vid små serier – en utmaning som går att lösa effektivt? • Roboten som arbetskamrat – snart kan vi få se robotar jobba tillsammans med montörer • Svenska Monteringsprisets delas ut och det vinnande arbetet presenteras Ett detaljerat program kommer att skickas ut i mitten av februari.

Välkommen till VINNOVAs årskonferens

Vid internationella mätningar brukar Sverige rankas bland toppländerna när det gäller innovationskraft. Men den globala konkurrensen ökar och det ställer oss inför nya utmaningar. Det går inte att leva på gamla meriter. Är Sverige tillräckligt attraktivt för att kunna tävla om investeringar, företagsetableringar och talanger i framtiden? Vad krävs för att locka kunskapsintensiva företag att etablera sig och investera i Sverige? Vad kan vi lära av andra länder som är framgångsrika?

Gnosjöregionen – Infomöte för småföretagare

INBJUDAN till en förmiddag om forskningsmedel för utvecklingsprojekt i Gnosjöområdet. Alla projekt ska ha positiv inverkan på miljön på något sätt. Innovativa uppfinningar och nya forskningsresultat minskar belastningen på miljön. Anders Ahlström, Gislaved Näringsliv AB hälsar välkommen. Anders är näringslivschef i Gislaved och mån om att företagen i Gnosjöregionen ges goda chanser att utvecklas och dra nytta av de nätverk och stödstrukturer som finns nationellt. Tillsammans med sina kollegor i GGVV kommunerna (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo) driver man plattformen Gnosjöregionens näringslivsråd. Lars Frenning, Programdirektör för Mistra Innovation, berättar om programmet och möjligheterna för svenska småföretag. Lars har under trettio års tid arbetat inom svensk verkstadsindustri med tyngdpunkt inom produktutveckling, lansering och försäljning globalt. Klicka för att läsa mer.

Framtidens utmaningar för träbranschen

KK-stiftelsen har beviljat två större satsningar rörande kompetensutveckling inom träbranschen. Den ena är en förlängning och utökning av programmet Expertkompetens för hållbart träbyggande. Detta program erbjuder skräddarsydd utbildning till yrkesverksamma genom flexibla utbildningsformer. Den andra satsningen är en ny företagsforskarskola, ”ProWood”, rörande produktion. Expertkompetensprogrammet drivs av Linnéuniversitetet medan företagsforskarskolan drivs av Jönköpings tekniska högskola i samarbete med Linnéuniversitetet. De båda programmen presenteras i anslutning till en inspirationsdag om ”Framtidens utmaningar för träbranschen” på Träcentrum i Nässjö torsdagen den 13 november.

Monteringsforum – Flexibilitet för fåstyckstillverkning

Nitton gånger tidigare har monterings-Sverige samlats för att under en dag få kunskap om utveckling och nyheter inom området. Årets monteringskonferens är unik som konferens i Sverige inom produktionsområdet. Dagen avslutas med ett exklusivt mingel på mässgolvet. I år flyttar vi till en ny plats – Stockholmsmässan! Anledningen är att Manufacturing & Automation Expo, MAX arrangeras. Konferensen genomförs under mässans första dag. Vi rekommenderar att du stannar kvar och besöker mässan dagen efter konferensen.

Industriell service i ett dynamiskt landskap

För tre år sedan bestämde sig ett antal ledande svenska industriföretag för att delta i projektet Flexkraft – flexibla affärsmodeller för hållbar konkurrenskraft. Gemensamt för dem var målet att bättre förstå drivkrafter, metoder och genomslag för att på ett mer effektivt sätt kunna hantera en övergång från att vara ett produktbaserat till att bli mer service-fokuserat företag. Denna förändring kräver flexibilitet på flera olika nivåer; strategiskt, taktisk och operationell.

Vilken lärorik dag! Jag åker hem full av energi och nya idéer.

ProVikings Resultatdagar