Förbehåll

Allmänt förbehåll (eng: Disclaimer)

Kunskapsförmedlingens innehåll läggs till av dess användare. Varje användare är själv ansvarig för information och bilder som publiceras här. Följande gäller:

  • Kunskapsförmedlingen är inte ansvarig för några redaktionella eller andra fel eller utelämnanden inom informationen som tillhandahålls på denna webbplats.
  • Kunskapsförmedlingen ansvarar inte heller för innehållet på webbilder eller information som är kopplad till denna webbplats.
  • Kunskapsförmedlingen kan inte betraktas som en redaktionell produkt enligt svensk lag 62 av den 7.03.2001.
  • Om publikation av vissa texter eller bilder bryter mot upphovsrätt, vänligen meddela oss via e-post. De kommer omedelbart att tas bort.