Tillbaka till Forskare

Åsa Fast-Berglund

Åsa Fast-Berglund

Docent med inriktning mot automationsstrategier och digitalisering

Åsa jobbar som forskningsledare på avdelningen IMS, Produktionssystem på Chalmers, där hon leder en forskargrupp på ca: tio personer.

Åsa Fast-Berglund har under sin tid som forskare publicerat över 80 vetenskaplig artiklar inom automationsstategier, fysisk och kognitiv automation samt spelbaserat lärande.

Åsa Fast-Berglund har varit projektledare för fem nationella projekt inom programmen FFI och Produktion2030 och varit delaktig som arbetspaketledare i ytterligare tretton internationella och nationella projekt.

Forskning

Åsa Fast-Berglund forskning fokuserar på fyra områden;

Design av flexibla och dynamiska informationsflöden

Effektivisera information- och kunskapsdelning mellan människa, automation och organisation

Designa personliga arbetsplatser

Förstå och förbättra interaktionen mellan människa och automation i produktion genom att införa smart automation för att förbättra och effektivisera arbetsplatsen.

 

 

 

Projekt

Ämnesområden

Automationsnivåer, Digitalisering, Kollaborativa robotar, Smarta fabriker

Kontaktinformation

E-post: asa.fasth@chalmers.se

Universitet/Högskola/Institut

Chalmers tekniska högskola