Tillbaka till Forskare

Björn Johansson

Björn Johansson

Bitr. Professor Hållbar Produktion

Björn Johansson är forskare på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Hans forskning fokuserar på kartläggning, analys och framtagandet av hållbara produktionssystem med hjälp av digitala tekniker. Diskret händelsestyrd simulering, 3D Scanning, schemaläggning, balansering, och att öka personers medvetenhet är områden som innefattas i Björns arbete. Undervisningsdelen är varierande och innefattar till exempel handledning av examensarbeten för Bachelor, Masters och Civilingenjörsutbildningarna M (Maskin) och Z (Automation). Kursverksamhet generellt inom produktionssystem, hållbarhet och digitalisering.

Forskning

Björns forskning fokuserar på hur digitala verktyg kan användas för att främja hållbar utveckling och specifikt hållbara produktionssystem.

Projekt

Ämnesområden

Återtillverkning, Återvinning, Automation, Dataanalys, Ekologisk, Hållbar produktion, Industrie 4.0, Lean produktion, Produktion, Produktionssystem, Resurseffektiv produktion, Simulering, Smarta fabriker, Virtuell produktionsutveckling, Visualisering

Kontaktinformation

Tel: +46730791189

E-post: bjorn.johansson@chalmers.se

Forskningsprogram

Produktionsakademien

Universitet/Högskola/Institut

Chalmers tekniska högskola