Tillbaka till Forskare

Jens von Axelson

Jens von Axelson

Ph.D. Production Engineering

Arbetar idag som programledare på Vinnova med drift och utveckling av innovationssystemet kopplat till industriell utveckling. Kompetens inom utveckling av verksamhets- och innovationssystem kopplade till metodutveckling, införande och effekter inom industriell utveckling med fokus på SMF och samverkan. Kunnig och entusiasmerande verksamhetsutvecklare med helhetssyn, Lean produktion och systemtänkande som utgångspunkter. Jobbar strukturerat med affärs- och strategibaserat förändringsarbete i team. Drivs av att se människor och verksamheter utvecklas.

Forskning

Publications:

 • von Axelson J., Gåsvaer      D., Hedegård J, Jönsson C., Kurdve M., Lundin R., Persson K-A. och      Widfeldt M., ”Att utveckla den smarta svetscellen”, Swereaivf skrift      13802.’, ISBN 978-91-86401-12-2
 • Gåsvaer, D. and von      Axelson, J. (2012) “Kaikaku – Radical Improvement in Production”      International Conference on Operations and Maintenance      2012, Singapore, Singapore.
 • von Axelson J. och      Johansson T., “Tjäna pengar med modularisering”, Bättre produktivitet, nr      5/2011
 • Gåsvaer D. and von Axelson J., ”Towards a methodology for Kaikaku      realization”, Proceedings Swedish Production Symposium 2011
 • von Axelson J. and Stjernstoft T., ”Method for Assessing Strategic Continuous Improvement in Manufacturing”, Proceedings Swedish Production Symposium 2009, ISBN 978-91-633-6006-0
 • von Axelson J.:” Developing Lean Production implementation methodology for SME learning networks”, Proceedings EurOMA-conference Gothenburg 2009
 • Stjernstoft T. and von Axelson J. (2009). ”Förbättringslotsen. Produktionslotsen (online): 230409. URL: http://www.produktionslotsen.se/ Archive online: URL: http://www.produktionslotsen.se/demo_fbl.jsp [verified 090508]
 • Berglund R., Ström M. och von Axelson J., ”Informationsteknik” i Berglund R. och Westling B. (Red.) (2009), ”Lean i ledningen – Utmana hela organisationen!”, Swerea IVF-skrift 09801, ISBN 978-91-89158-96-2
 • Lundgren M., von Axelson J., Hedlind M. och Kjellberg T.; ”A systematic approach for product realization instructions in a model driven environment – towards a three level instruction system development process”, Konferensartikel Swedish Production Symposium 2008
 • Tangen S., von Axelson J., Dencker K och Gröndahl P. (Red.) (2008), ”Strategi och produktionsutveckling”
 • von Axelson J. (2007), On the development of production methods for transfer to small to medium-sized enterprises, Doctoral thesis, Department of Production Engineering, The Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
 • von Axelson J., Mellby C. och Mullins T., (2007), ”Att starta förbättringsgrupper – så här gör man!”, IVF-skrift 07083
 • von Axelson, Jens (2005), ”Transfer of production knowledge to small and medium-size enterprises – a suggested model”, ISSN 1650-1888, Licentiate Thesis, KTH
 • IVF (2004), “Effektivare tillverkning!”, IVF Uppdragsrapport 05/22, Handbok för införande av ett system för störningsuppföljning.
 • Rapp, Kurt och von Axelson, Jens. (2003), ”DFA2 – en metod för att utveckla monteringsvänliga produkter”, IVF-rapport 03007, ISSN 1404-191X. Handbok och utbildningsmanual.

Kontaktinformation

E-post: jens.vonaxelson@vinnova.se