Tillbaka till Forskare

Peter Almström

Peter Almström

Docent

Peter Almström är docent vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers tekniska högskola. Han undervisar och forskar inom produktionssystem och produktionsledning. Speciellt fokus är på analys av befintlig produktion i syfte att förbättra verksamheten. Tillämpningen är allt från verkstadsindustrin till sjukvården, innefattande alla typer av verksamheter där arbete utfört av människor spelar en viktig roll. Peter är specialiserad på arbetsstudier och tidssättningsfrågor.

Forskning

Forskningsintressen:

Productivity analysis and improvement

Production management

Time Data Management

Work study methods

Performance Measurement Systems

Sustainable Production Indicators

Health Care Production

Hospital Management

Projekt

Ämnesområden

Resurseffektiv produktion

Kontaktinformation

Tel: 0317721283

E-post: peter.almstrom@chalmers.se

Universitet/Högskola/Institut

Chalmers tekniska högskola