Tillbaka till Nyheter

Guideline för bearbetning och slutförande av AM-komponenter

Guideline för bearbetning och slutförande av AM-komponenter

‒ Guidlinen riktar sig framför allt till företag och personer som tänker implementera Additiv Manufacturing (AM) i sin produktion, berättar David Franklin vid Swerim som har varit koordinator för projektet Machining of AM components (MacAM) som tagit fram guidlinen.
I projektet har metallforskningsinstitutet Swerim deltagit tillsammans med Sandvik Coromant, VBN Components och 3M Svenska. Forskningsprojektet har finansierats av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material.