Tillbaka till Nyheter

Kunskap blir bättre ju mer den delas och används

Kunskap blir bättre ju mer den delas och används

Mina kollegor Cecilia och Johan, och på sätt och vis även Tero, har i sina krönikor tagit upp den omställning vi står inför, och jag fortsätter gärna på det temat. Att vi måste ta itu med vår långsiktiga hållbarhet och bli bättre planetskötare har vi vetat om länge, men vi måste göra mycket mer och mycket snabbare. Det är ingen lätt sak, det är inte ett tema som lättvindigt kan bockas av. Här kan vi tacka Greta & Fridays for Future, som nu gör ett fantastiskt jobb med att skapa insikt om brådskan och vetenskapens roll för att förhindra den klimat- och hållbarhetskris vi står inför.

Vi vet alla att vi idag har ett icke hållbart samhälle som tär alldeles för mycket på jordens resurser, på bekostnad av annat liv på jorden och biologisk mångfald. Samtidigt har vi ”nya” länder som utvecklas och bygger upp samhällen för att ta människor ur fattigdom och hunger, på liknande sätt som vi har gjort under industrialiseringen. Men om vi fortsätter att lösa morgondagens problem med gamla metoder så räcker planeten helt enkelt inte till. Vilka är de nya lösningarna och hur kan vi bidra till dessa?

Mycket av det vi gör inom Kunskapsförmedlingen kopplar till detta. Här knyter vi ny kunskap till de som arbetar med att lösa stora och komplexa utmaningar inom produkt- och produktionsutveckling. Vi underlättar för dem att hitta personer och kunskap som kan vara till hjälp i deras arbete, allt finns här och nu för alla att ta till sig.

Och kunskap blir bara bättre ju mer den delas och används; doktorander i doktorandkurser med industrideltagare delar nya erfarenheter med nya bekantskaper, professorer som leder kurserna tar till sig nya idéer ur givande diskussioner. Det handlar inte om EN kunskapskälla utan hur vi tillsammans söker kunskap för att lösa dessa brådskande problem.