Tillbaka till Nyheter

”Kunskapsturnén” runt Sverige går vidare

Den turné med workshoppar kring Produktion2030s olika projekt löper vidare, senast med fokus på ”Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet” i Trollhättan. Projektet studerar hur molnbaserade lösningar kan utvecklas för att förbättra tillgängligheten för produkter och produktionssystem. Nya kontakter, nätverkande och tvärkopplingen mellan forskare och företag var några av de positiva effekter som lyftes fram. Workshopparna är ett spännande och givande initiativ och inom kort länkar vi till en längre reflektion om mötet som publiceras på Produktions2030s hemsida.