Kurser

Kurser för doktorander och yrkesverksamma i industrin inom området produkt- och produktionsutveckling.

PM11: Kvalitativ data analys för forskning inom produktrealisering #03

PM11: Kvalitativ data analys för forskning inom produktrealisering #03

Doktorand

Syftet med kursen är att öka deltagarnas förståelse för nyckelkoncept, och att utveckla deras kompetens and färdigheter i att genomföra kvalitativ dataanalys. Deltagarna kommer utveckla en förmåga att bedöma och utvärdera val av analytiska metoder till ett adekvat sett av empirisk data. Kursen syftar därutöver också på att utöka deltagarnas förståelse för premisserna för publiceringar baserade på kvalitativ dataanalys i vetenskapliga journaler.

P31: Internationell sommarskola ‘Industrial Agents’ – Introductory/Advanced #04

P31: Internationell sommarskola ‘Industrial Agents’ – Introductory/Advanced #04

Doktorand, Industri

Detta är den 8:e internationella sommarskolan som behandlar 'Industrial agents', utformad för att tillhandahålla avancerad utbildning för doktorander och utövare inom metodik och automatiseringsteknik som ska ligga till grund för Industry 4.0. Denna veckolånga intensiva kurs syftar till att främja diskussionen om hur man använder distribuerade system för flera agenter för att designa, utveckla och implementera nästa generation av intelligenta produktionssystem baserat på principerna för cyber-fysiska system.

Målgrupper