Kurser

Kurser för doktorander och yrkesverksamma i industrin inom området produkt- och produktionsutveckling.

PM1: Vetenskaplig kommunikation steg 1 – grundläggande #9

PM1: Vetenskaplig kommunikation steg 1 – grundläggande #9

Doktorand, Industri

Kursen ger dig verktyg för att du ska vara väl förberedd för att kommunicera din forskning till icke-experter. Vi använder en intervju och kamera för att testa dina färdigheter. Denna kunskap är användbar i all kommunikation, till exempel för att försöka övertyga finansiärer och / eller företag om ditt projekt. Men också för att förbereda presentationer, intervjuer i media eller undervisning. För att få en professionell meddelandebank i ett konkret forskningsprojekt rekommenderar vi även den avancerade kursen - steg två.

Målgrupper