Kurser

Kurser för doktorander och yrkesverksamma i industrin inom området produkt- och produktionsutveckling.

PM1: Vetenskaplig kommunikation steg 1 – grundläggande #9

PM1: Vetenskaplig kommunikation steg 1 – grundläggande #9

Doktorand, Industri

Kursen ger dig verktyg för att du ska vara väl förberedd för att kommunicera din forskning till icke-experter. Vi använder en intervju och kamera för att testa dina färdigheter. Denna kunskap är användbar i all kommunikation, till exempel för att försöka övertyga finansiärer och / eller företag om ditt projekt. Men också för att förbereda presentationer, intervjuer i media eller undervisning. För att få en professionell meddelandebank i ett konkret forskningsprojekt rekommenderar vi även den avancerade kursen - steg två.

PM1: Vetenskaplig kommunikation steg 1 – grundläggande #10

Doktorand, Industri

Kursen ger dig verktyg för att du ska vara väl förberedd för att kommunicera din forskning till icke-experter. Vi använder en intervju och kamera för att testa dina färdigheter. Denna kunskap är användbar i all kommunikation, till exempel för att försöka övertyga finansiärer och / eller företag om ditt projekt. Men också för att förbereda presentationer, intervjuer i media eller undervisning. För att få en professionell meddelandebank i ett konkret forskningsprojekt rekommenderar vi även den avancerade kursen - steg två.

P31: Internationell sommarskola ‘Intelligent Agents in Automation’ Introductory/Advanced #2

P31: Internationell sommarskola ‘Intelligent Agents in Automation’ Introductory/Advanced #2

Doktorand, Industri

Detta är den 6:e internationella sommarskolan som behandlar 'Industrial agents', utformad för att tillhandahålla avancerad utbildning för doktorander och utövare inom metodik och automatiseringsteknik som ska ligga till grund för Industry 4.0. Denna veckolånga intensiva kurs syftar till att främja diskussionen om hur man använder distribuerade system för flera agenter för att designa, utveckla och implementera nästa generation av intelligenta produktionssystem baserat på principerna för cyber-fysiska system.

Målgrupper