Tillbaka till Nyheter

Mistra Innovation – fjärde utlysningen är stängd

Mistra Innovation – fjärde utlysningen är stängd

Nu har MIs fjärde utlysning stängt och våra duktiga utvärderare har börjat läsa de inkomna projektansökningarna. 21 st denna gång.

I juni hålls en Hearing på Mistra och straxt efter offentliggörs vilka som får forskningsstöd för sina projekt.