Tillbaka till Nyheter

Mistra Innovation – två till projekt

Mistra Innovation – två till projekt

Mistra Innovations styrelse har beslutat om att bevilja ytterligare två projekt.

De har karraktären av förstudier. Härmed har Mistra Innovation 18 projekt som du kan läsa mer om på Hemsidan eller på länken här bredvid.

Nästa utlysning planeras till våren 2016.