Produktionskluster

Välkommen till Produktionskluster – testmiljö

 

 

En mötesplats för företag med tillverkning i Sverige!

Svensk fordonsindustri har initierat en struktur för samordning av forskning och utveckling – Sveriges Produktionskluster. Under 2020 fick RISE i uppdrag att samordna klustren som samtidigt har vidgat sin målgrupp till alla företag med tillverkning  i Sverige. 

Idag koordinerar åtta aktiva kluster olika expertområden inom tillverkning. Fyra av dessa fokuserar på tillverkningsprocesser och de andra fyra täcker områden som stödjer alla processerna.

 

Stärker Sverige som hållbar industrination

Målet är att utveckla ekonomiskt och miljömässigt hållbara tillverkningssystem som är kapabla att effektivt förse marknaden med framtidens innovativa produkter. Genom klustrens arbetssätt och aktiviteter stärker vi Sveriges fortsatta framgångar som hållbar industrination.

Detta gör vi i klustren:

  • Skapar roadmaps baserade på industrins utmaningar
  • Initierar FoU-projekt som bygger kunskap inom identifierade områden
  • Utför kunskapsöverföring från projekten, bl.a. via den årliga klusterkonferensen

 

Våra kluster

Klustret för digitaliserad produktion

Klustret för formning och fogning

Klustret för geometri och kvalitet

Klustret för komponenttillverkning

Klustret för logistik

Klustret för montering

Klustret för production management

Klustret för ytbehandling och målning

 

Läs mer om klustren och vår strategiskrift

Presentation om klustrens aktiviteter

Strategiskriften_Eight_Edition_2018_final

 

Detta kan du vinna genom att delta i ett kluster:

  • Insikt i andra företags intressen och arbete inom produktionsforskning
  • Tidig information och inbjudan att delta i planerade forsknings- och innovationsprojekt
  • Omvärldsbevakning genom nätverkets medlemmar
  • Möjlighet att påverka svenska och internationella forskningsagendor och utlysningar.

Läs senaste nyhetsbrevet från Produktionsklustren:

Mars 2021

Prenumerera på Produktionsklustrens Nyhetsbrev!

 

Funderar du på att delta i något av våra kluster?

Kontakta mig så berättar jag mer! Boel Wadman boel.wadman@ri.se