Tillbaka till Nyheter

Produktutvecklingsakademins (PDA) nyhetsbrev på Kunskapsförmedlingen

Produktutvecklingsakademins (PDA) nyhetsbrev på Kunskapsförmedlingen

Produktutvecklingsakademins nyhetsbrev finns nu att läsa på Kunskapsförmedlingen.

Länkar till nyhetsbreven på engelska:

PDA Nyhetsbrev nr 3, vår 2018 (juni)

PDA Nyhetsbrev nr 2, höst 2017 (dec)

PDA Nyhetsbrev nr 1, vår 2017 (juni)

I den senaste nyhetsbrevet annonseras datum för flera av höstens doktorandkurser inom området. Läs mer om kurser på doktorandnätverket PADOKs hemsida, där du också kan bli medlem (för doktorander inom produktions- och produktutvecklingsområdet): https://www.padoknetwork.org/courses/

Anmälan till doktorandkurser på Forskarskolan i Produktion2030:

http://www.p2030graduateschool.se

Kostnadsfritt medlemskap i Forskarskolan ger tillgång till kurserna och utskick om aktuella kurser (även för handledare):

https://produktion2030.se/apply-for-free-membership/

Nyhetsbreven är skrivna på engelska.