Tillbaka till Nyheter

Professionell licentiat

Professionell licentiat

 

Programmet Professionel licentiat syftar till att tillgodose näringslivets behov av forskningskompetens inom relevanta och väl definierade områden genom forskarutbildning som bedrivs i samproduktion. Därigenom bidrar satsningen till att långsiktigt stärka konkurrenskraften för näringslivet.

 

Programmet syftar också till att öka utbytet mellan akademi och näringsliv. Genom ökad personrörlighet och mer flexibla former för forskarutbildning kan forskarskolor av detta slag bidra till att stärka förutsättningarna för långsiktiga relationer och samarbeten mellan akademi och företag.

 

Målet med programmet är att utbilda specialister för näringslivet genom att ge yrkesverksamma möjlighet till fördjupning inom ett kunskapsområde i form av en tvåårig forskarutbildning till lic-examen.

 

Målet är också att lärosätena kan vidareutveckla och profilera sin forskarutbildning som bedrivs i samproduktion med näringslivet. Se vidare på

http://www.kks.se/medel/Utlysningar/Professionell%20licentiat%2015.aspx