Tillbaka till Projekt

ACCEL – Anpassad Kemisk Komposition av matningsmaterial för förbättrad lasersvetsning

ACCEL – Anpassad Kemisk Komposition av matningsmaterial för förbättrad lasersvetsning

Projektet har som mål att utveckla och förstå avancerade kemiska stålsammansättningar och få insikt för dess beteende vid lasersvetsning och skärapplikationer. Detta för att nå högre energieffektivitet för processerna samtidigt som processrobusthet ökas och att eliminera vissa operationer i produktionskedjan. Sex parter med kompletterande stålexpertis kommer att studera tre tekniker. Laserhybridsvetsning ger avkylningscykler som är bättre lämpade för avancerade höghållfasta stål jämfört med andra tekniker, förutsatt att tillsatsmaterialets kemi matchar basmaterialet. Som fogberedning är laserskärning en lovande kandidat för att ytterligare minska energiåtgång och kostnader. Men när vissa avancerade material skärs kan okontrollerad smältoxidering medföra att skärhastigheter behöver sänkas och därför behöver förstås bättre. För bi-metallsvetsning av sågblad kan dislokationer uppstå. Dessa kräver omfattande efterarbeten genom andra metoder och behöver därför undvikas. Den föreslagna utvecklingen kommer att accelereras genom att etablera en ny effektiv testbädd som möjliggör snabbare anpassning och förståelse för stålkemin för respektive termiska process. Den nyligt utvecklade experimentella termokemiska Snapshot-testbädden kommer att vidareutvecklas för att ännu bättre imitera vald process. Speciellt kommer den att bli utökad genom en beräkningsram för att förutse slutlig metallurgi, därigenom assistera fysiska experiment för att anpassa stålkemi och mikrostrukturer för avsedd tillämpning.
Vinnovas dnr: 2019-00781

Projektledare

Deltagande forskare

Jan Frostevarg

Jan Frostevarg

Dr. laserbearbetning (anställd som universitetslektor)

Ämnesområden

Resurseffektiv produktion

Liknande projekt

Kostnadsdriven grön kaizen

2017-2018

2030, Resurseffektiv produktion

Genom produktionsnära miljöförbättringar bidrar idéprojektet ’Kostnadsdriven Grön Kaizen’ till ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den extremt exporttunga läkemedelsproducerande industrin i Sverige. Med ett brett engagemang för miljöförbättringar hos alla medarbetare ökar resurseffektiviteten och hållbarheten samtidigt som kostnaderna minskar och attraktiviteten och varumärket för branschen stärks. Idéprojektet har genomförts av AstraZeneca och KTH. Idéprojektet finansieras av Vinnovas Produktion2030.

Säker kortslutning (genväg)

2019-2019

Cirkulära produktionssystem och underhåll, Resurseffektiv produktion

SeeCut fokuserar på kostnadseffektiva produktionssystem för säker insamling, analys, visualisering, lagring och delning av produktionsdata. Projektet behandlar integrering av nya signaler och sensorer för datainsamling. För avancerade produkter, till exempel jetmotorkomponenter, är insamling av data under tillverkningen avgörande, inte bara för kvalitetssäkring utan även för övervakning av slitage för schemaläggning för återanvändning av sådana delar. Projektmålen är att identifiera viktiga tekniska krav relaterade till produktionsdata för användning i digitaliserade värdekedjor, definiera sätt att underlätta driftssättaning av nya signaler och dataströmmar från tillverkande maskiner och sensorer och definiera hur man säkert och kostnadseffektivt delar data i värdekedjor för cirkulär produktion.

Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

2015-2018

2030, Resurseffektiv produktion

Verktygskostnader utgör en stor del av den totala ekonomiska investeringen i presshärdningsprocessen. Avsevärda fördelar i produktionsekonomi och miljöaspekter kan åstadkommas genom att förbättra formverktygens prestanda i varmformningsoperationer av exempelvis bilkomponenter. Huvudidén i detta projekt är att skapa skräddarsydda ytor på formverktyg gjorda av billigare verktygsstål som är enklare att bearbeta för presshärdning av ultrahöghållfast stål.