Tillbaka till Projekt

Automation för Reparation och Återtillverkning (ARR)

Automation för Reparation och Återtillverkning (ARR)

Återtillverkning är en industriell process där använda produkter återtillverkas till en kvalitet som nya produkter eller bättre. ARR-projektet syftar till att utveckla potentialen för automation inom underhåll och återtillverkning. Målen med projektet är att identifiera utmaningarna som finns med automation och att demonstrera konceptuella implementeringar av automation inom underhåll och återtillverkning. Motiv för företagen som deltar i projektet är att de ser potential i att införa automationslösningar dels genom att få upp produktionseffektiviteten och dels för att få en bättre arbetsmiljö. Arbetsmiljö kan förbättras genom att får minska hantering av farliga ämnen och att man kan undvika svår eller tung demontering eller rengöring av produkter. Metodmässigt kommer projektidén att börja med att vi gör en detaljerad automationsanalys hos fyra SMF:er som underhåller och återtillverkar olika elektriska produkter. Sedan kommer vi att utveckla virtuella och fysiska automationslösningar för utvalda steg hos företagen. Sedan kommer lösningar att implementeras och spridas så att fler företag kan få tillgång till lösningarna. Under hela projektet kommer vi att se till så att lösningarna som utvecklas blir hållbara ur ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. De deltagande parterna är: Linköpings Universitet (forskare), Swerea IVF (forskare), Yaskawa Nordic (robot-system implementörer), Scandi-Toner (återtillverkare av tonerkasetter),

Scandi-Gruppen (reparatörer av kopieringsmaskiner), Inrego (återtillverkare av datorer) och Megalans (återtillverkare av elektriska bildelar).

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Återtillverkning, Automation, Konstruktion för Återtillverkning, Robotik

Liknande projekt

Flexibla modeller för smart underhåll

2017-2018

Automation, Digital tvilling, Underhåll

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.

Positioneringsteknik för tung tillverkningsindustri

2017-2018

Arbetsmiljö, Automation, Digitalisering, Kommunikation, Positioneringsteknik, Säkerhet, Tillverkningsindustri

Syftet med projektet är att radikalt förbättra arbetsmiljön samt öka personalsäkerheten inom tung tillverkningsindustri genom att utnyttja den senaste teknologin för låg och ultraprecis positionering och beslutsstöd. Målet är att öka säkerhet genom att anpassa besluts- och positioneringssystemet för tung tillverkningsindustri.