Tillbaka till Projekt

Automationslösningar för hantering av produktionsavvikelser (ASPIRE)

Automationslösningar för hantering av produktionsavvikelser (ASPIRE)

Syfte och mål
Produktion och logistik är mycket komplexa med beroenden mellan många samverkande system, dynamik och frekventa förändringar. Trots systematiskt arbete för att öka processtabiliteten, är frekventa avvikelser från produktionsplanen vanliga. Projektet syftar till att stödja hantering av avvikelser och omplanering av uppgifter genom att automatisera relevanta informationsflöden och processer. Projektet utvecklar en modell som identifierar och beskriver behov av stöd, information och automation samt en metodik som hjälper företag att specificera sina behov.

Förväntade effekter och resultat
Konkurrenskraften förväntas öka som ett resultat av mer automatiserad och effektiv hantering av avvikelser inom produktionen. Förbättrad informationsautomatisering ger snabbare reaktion och flexibilitet mot avvikelser och förändringar i produktionsplaner, samt minskad propagering av störningar. Ökad automation kommer att ge tillgång till relevant information och öka kunskapen om händelser. Dessutom väntas metoden ge företagen bättre underlag för framtida investeringar i tekniska lösningar, vilket också ökar användningen av automation.

 Planerat upplägg och genomförande
Modell och metodik utformas baserat på erfarenheter från fallstudier hos industripartner som var och en täcker olika behov och aspekter. Projektet utvecklar teknik och lösningar för ökad digitalisering och informationsautomatisering. En viktig del av projektet är spridningen av resultat och lösningar till svensk industri, särskilt till små och medelstora företag. Projektet är genomförs på 30 månader, leds av Swerea IVF, och genomförs tillsammans med Chalmers, KTH, Brogren Industries, Federal-Mogul, Volvo Penta, Tyri Lights och Marcus Komponenter.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Avvikelser, Digitalisering, Produktionsstörningar

Liknande projekt

Positioneringsteknik för tung tillverkningsindustri

2017-2018

Arbetsmiljö, Automation, Digitalisering, Kommunikation, Positioneringsteknik, Säkerhet, Tillverkningsindustri

Syftet med projektet är att radikalt förbättra arbetsmiljön samt öka personalsäkerheten inom tung tillverkningsindustri genom att utnyttja den senaste teknologin för låg och ultraprecis positionering och beslutsstöd. Målet är att öka säkerhet genom att anpassa besluts- och positioneringssystemet för tung tillverkningsindustri.

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

2019-2019

Digitalisering, ERP, Flexibel produktion, Flexibla arbetsplatser

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

2016-2019

Digitalisering, FFI, Multifysik, Simulering, Ytbehandling

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE

2019-2019

Cirkulär Ekonomi, Digitalisering, Operatör 4.0, Värdekedja

SCARCE kommer att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor upp- och nedström från små och medelstora företag (SMF). SCARCE kommer att undersöka vilka data som ska mätas och visualiseras och hur dessa data kan möjliggöra mer automatiserat utförande samt ge en mer dynamisk och proaktiv planering av produktionskapacitet och materialflöden genom företagen i värdekedjan. Dessutom studerar vi organisatoriska möjligheter, särskilt den framtida mänskliga rollen, för implementering och hantering i en digital och datastyrd värdekedja. Projektet utgår från interna digitala plattformar för SMF som framgångsrikt har utvecklats.