Tillbaka till Projekt

Automatiserad kvalitetsinspektion i monteringslinor med billiga vision-system (VISION)

Automatiserad kvalitetsinspektion i monteringslinor med billiga vision-system (VISION)

Syftet med projektet är att utveckla ett billigt och högpresterande vision-system för automatiserade kvalitetsinspektioner i monteringslinor baserat på billig hårdvara och avancerade maskininlärningsalgoritmer för bildbehandling i realtid. Motivationen bakom projektet är att möjliggöra en utbredd användning av automatiserade kvalitetsinspektioner inom svensk produktionsindustri för att minska, eller till och med eliminera, kvalitetsfel i manuella monteringsprocesser. Förutom ökad kvalitet är en drivande faktor bakom projektet att sänka produktionskostnaderna genom att undvika hantering av kassationer och att kunna ersätta dagens bemannade kvalitetskontrollstationer med automatiska inspektioner längs produktionslinorna, vilket också möjliggör kortare ledtider.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

System, Vision