Tillbaka till Projekt

CleanSiC

CleanSiC

Flera typer av industriella processer som kraftverk, pappersbruk och metallurgisk industri skapar rökgaser som innehåller en stor mängd föroreningar i partikelform.För att skydda miljön från dessa föroreningar måste dessa avskiljas från gasen och samlas upp. Ett effektivt sätt att åstadkomma detta är att använda elektrostatiska filter. I dessa laddas partiklarna så att de kan fångas på en utfällningselektrod. För att möjliggöra detta behövs ett högspänningsaggregat – typiskt 100 kV, 100 kW.

Projekts mål är att realisera nästa generation av kraftaggregat för elektrostatiska stoftavskiljare, nya förbättrade högspänningsdioder i SiC och en ny komponentkapsling för högspänningskomponenter. Konsortiet samlar hela värdekedjan från komponent till system.

Projektet drivs i samarbete mellan Ascatron, GE Power Sweden, MA Kapslingsteknik, Acreo och KTH.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Affärsutveckling, Innovation, Komplexa system, Mekatronik, Produktutveckling i samverkan, Små och medelstora företag (SMF)

Liknande projekt

Projekttid

2016-2019

Budget

14,7 milj kronor

Satsningar

Mistra Innovation