Tillbaka till Projekt

Digi-Load – Testbädd för automatiserad hängning och nedplock av gods

Digi-Load – Testbädd för automatiserad hängning och nedplock av gods

Digi-Load fokuserar på stärkt konkurrenskraft inom svensk ytbehandlingsindustri genom automatisering och digitalisering. I Sverige finns 400 ytbehandlande företag, legoytbehandlare och in-house, med en stor andel SME:er. Branschen är konkurrensutsatt från låglöneländer och många har varit tvungna att flytta produktion utomlands. Genom att öka automations- och digitaliseringsgraden inom branschen på de mest personalkrävande momenten, hängning och avplock av produkter (upp till 60 % av produktionspersonalen) kan konkurrenskraften höjas. I projektet ska befintliga testsiter, fysiska och virtuella, använda befintlig teknik (traditionella ochkollaborativa robotar kombinerat med sensorik och visionsystem) med fokus på att demonstrera dagens och morgondagens möjligheter inom automation och digitalisering inom områdena hängning och avplockning. Momenten kräver stor flexibilitet då ett företag kan ha upp till 2000 olika produkter att hantera.

Testbädden är lokaliserad på följande platser:

1) Robotdalen Mälardalens högskola och ABB:s testcenter för automation, fokus inom projektet är traditionella robotar kombinerat med vision- och sensorteknik

2) Paint Center (Swerea IVF) kollaborativa robotar för hängning/nedplock, små och ett stort antal komponenter

3) IPS – Virtuell testbädd med fokus på simulering, optimering och virtuell tvilling.

4) MIBA Industriteknik – Industriella demonstrationer

I konsortiet ingår automatiseringsföretag, krok- och konveyertillverkare, robotleverantörer, lego- och in-house lackerare samt forskningsaktörer.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Automation, Nedplock, Robotteknik, Simulering, Ytbehandling

Liknande projekt

Positioneringsteknik för tung tillverkningsindustri

2017-2018

Arbetsmiljö, Automation, Digitalisering, Kommunikation, Positioneringsteknik, Säkerhet, Tillverkningsindustri

Syftet med projektet är att radikalt förbättra arbetsmiljön samt öka personalsäkerheten inom tung tillverkningsindustri genom att utnyttja den senaste teknologin för låg och ultraprecis positionering och beslutsstöd. Målet är att öka säkerhet genom att anpassa besluts- och positioneringssystemet för tung tillverkningsindustri.

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

2016-2019

Digitalisering, FFI, Multifysik, Simulering, Ytbehandling

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

Flexibla modeller för smart underhåll

2017-2018

Automation, Digital tvilling, Underhåll

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.