Tillbaka till Projekt

Digital produktionsinfrastruktur – DigIn

Syftet är att utveckla och demonstrera en digital infrastruktur för utveckling och produktion i Scanias smarta trampbilsfabrik. I denna infrastruktur samordnas modeller och information för ett produktionssystems olika livscykelfaser och utgör en digital tvilling av det verkliga produktionssystemet.
Utmaningen är att skapa ett flöde av information och samordna data mellan olika IT-system som används för att utveckla produktionssystemet och IT-system för tillverkning och uppföljning och att hålla den digitala tvillingen aktuell baserad på återkopplingsdata från produktionen.
Det finns stort intresse för utvecklingen av digitala tvillingar och infrastrukturer, men inte alltid förståelse för vad de kan bidra med. Projektet förväntas leda till ökad förståelse för nyttan och värdet av en integrerad informationsinfrastruktur samt bidra med generell kunskap, metodik och teknik återanvändbar i nationell och internationell forskning.
Scanias befintliga trampbilsfabrik kommer att digitaliseras för att visa infrastrukturen, och användarfall väljas som lyfter fram möjligheterna med integrerad information och kan demonstreras på ett förståeligt sätt.
Implementeringen baseras på Scanias befintliga portfölj av IT-system samt projektparternas kommersiella system för beredning, PLM, MES och CPS.  Samordningen av de olika systemen specificeras och standardiserade applikationsgränssnitt utvecklas för att skapa den integrerade arkitekturen.

Projektledare

Deltagande forskare

Gunilla Sivard

Gunilla Sivard

Tekn. Dr. Dator system för konstruktion och tillverkning

Ämnesområden

Digital fabrik, Digital teknik, Digital tvilling, Informationshantering, IT, Kommunikation

Liknande projekt

Positioneringsteknik för tung tillverkningsindustri

2017-2018

Arbetsmiljö, Automation, Digitalisering, Kommunikation, Positioneringsteknik, Säkerhet, Tillverkningsindustri

Syftet med projektet är att radikalt förbättra arbetsmiljön samt öka personalsäkerheten inom tung tillverkningsindustri genom att utnyttja den senaste teknologin för låg och ultraprecis positionering och beslutsstöd. Målet är att öka säkerhet genom att anpassa besluts- och positioneringssystemet för tung tillverkningsindustri.

Framväxande digitala teknikers tillämpbarhet som plockstöd inom materialhantering

2017-2018

Digital teknik, FFI, Kitting, Materialhantering, Monteringsindustri, Plockinformationssystem, Plockstöd, Sekvensläggning

I materialhanteringsprocesser, såsom kitting och sekvensläggning, vilka används inom fordonsindutrin för att försörja monteringen med ett stort och ökande sortiment av komponentvarianter, är det arbetsplatsnära informationsystemet en central aspekt i utformningen. Givet utvecklingen vad gäller digitalisering, syftar denna konceptprövningsstudie till att utvärdera potentialen för digital teknik att stödja materialhanteringsarbetet inom produktion.

Flexibla modeller för smart underhåll

2017-2018

Automation, Digital tvilling, Underhåll

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.

Projekttid

2017-2020

Budget

15 365 500 kronor

Partners

KTH

Scania CV AB

PMH

Solme

Europstep AB

Swerea IVF

Satsningar

SIP Produktion2030