Tillbaka till Projekt

DIPPA; DIgitalisering av Produktionsberedning och Produktionsdesign för ökad Automation

Produktdesign har länge varit i framkant med både digitaliserade verktyg och standardiserade metoder. Vad det gäller Produktionsdesign finns även här metoder och verktyg men i brist på standard och praktik så har metoderna inte nått hela vägen ut till industrin. För att kunna öka automationen i slutmonteringen i svensk industri måste gamla metoder appliceras på nya förutsättningar.

Projektet vill, genom att designa monteringsvänliga produkter i VR, visa förbättrad ergonomi ibland montörer, ökad automation med hjälp av kollaborativa robotar. Vidare vill projektet visa vikten av samarbete mellan produkt- och produktionsdesign för att åstadkomma bättre förutsättningar för automation.

Vinnova dnr: 2019-02492

Projektledare

Ämnesområden

Kollaborativa robotar, Människan i produktionssystemet, Mänskligt-robot samarbete

Liknande projekt

Projekttid

2019-2021

Budget

6 000 000

Partners

Volvo Lastvagnar

Volvo Car Cooperation

Scania

Jönköping University

Fraunhofer Chalmers Center (FCC)

RISE

Satsningar

VINNOVA Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI