Tillbaka till Projekt

ECOnLub

Syftet med projektet är att utveckla och industriellt implementera system för miljömässigt hållbara olje- och vattenbaserade kyl- och smörjmedel med tillsatser av kol-nano additiv för ökad prestanda. Applikationsområdena är plåtformning och skärande bearbetning.

Resultaten från projektet kommer att presenteras och spridas genom seminarier, vetenskapliga konferenser och journalpublikationer. Resultaten kommer också att användas i kursmaterial på universitetsnivå angående miljöanpassad hållbar produktutveckling.

 

Projektet drivs i samarbete mellan Accu Svenska, Svenska Tanso, Karl Hedin, Willo och Lunds Universitet.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Automation, Bearbetning, Innovation, Plåtformning, Små och medelstora företag (SMF), Smörjning

Liknande projekt

Flexibla modeller för smart underhåll

2017-2018

Automation, Digital tvilling, Underhåll

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.

Positioneringsteknik för tung tillverkningsindustri

2017-2018

Arbetsmiljö, Automation, Digitalisering, Kommunikation, Positioneringsteknik, Säkerhet, Tillverkningsindustri

Syftet med projektet är att radikalt förbättra arbetsmiljön samt öka personalsäkerheten inom tung tillverkningsindustri genom att utnyttja den senaste teknologin för låg och ultraprecis positionering och beslutsstöd. Målet är att öka säkerhet genom att anpassa besluts- och positioneringssystemet för tung tillverkningsindustri.

Projekttid

2016-2019

Budget

7,6 milj kronor

Satsningar

Mistra Innovation