Tillbaka till Projekt

Effektiv automation för anpassade produkter i svenska industri – e-FACTORY

Effektiv automation för anpassade produkter i svenska industri – e-FACTORY

Den industriella trenden är för närvarande att öka produktanpassningen och samtidigt minska kostnader, tillverkningsfel och tid till leverans. Dessa är dock alla motstridiga mål. För att vara konkurrenskraftigt levererar detta projekt e-FACTORY som är ett ramverk som integrerar digitaliseringsteknologier.Omfattningen av denna forskning är att öka effektiviteten för produkt- och produktions-utvecklings för tillverkningsföretag genom att använda automationstekniker. e-FACTORY hjälper företag att få en mer effektiv och integrerad produktkonfigurations- och produktionsplaneringsprocess, som redan börjar på försäljningsstadiet. Dessutom kommer många av de repetitiva manuella processerna för produktionsplanering att automatiseras för att ytterligare minska ledtid och minimera fel
Projektkonsortiet består av 10 partners. Alla sex tillverkningsföretag kommer att bidra till att identifiera de industriella behoven samt att validera metoder och ramar som utvecklats i projektet. För att skapa god övervakning och styrning för projektet kommer en styrgrupp att bildas som ska träffas kvartalsvis. Under dessa möten övervakas projektets framsteg och innehållet i arbetspaket kan om nödvändigt genomgå revisioner.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Designautomation, Kunskapsbaserad teknik, Machine Learning, Mass anpassning

Liknande projekt