Tillbaka till Projekt

EvoChip

EvoChip

Spånbildning är en oundviklig del av skärande bearbetning. Under det tidigare forskningsprojektet ”Lead-Free Brass” (LFB) noterades en till synes mycket ineffektiv återvinningsprocess för erhållet mässingsskrot, inklusive spånor. Då få mässingssorter med låg eller ingen inblandning av bly är tillgängliga från svenska tillverkare, behöver vanligtvis både råmaterial och skrot transporteras långa sträckor till olika delar av Europa. Vad gäller mässing uppstår ett ytterligare problem då det är av stor vikt att separera olika mässingssorter för att undvika oönskad iblandning och därmed förorening av andra ämnen, till exempel bly, i det återvunna materialet. Som en del av dagens produktion producerar MMA årligen cirka 800 ton mässingsspånor vilket grovt kan sägas motsvara 160 lastbilslaster material som transporteras tur och retur mellan MMA och materialtillverkaren utan att bli en färdig produkt, vilken i förekommande fall finns i norra Italien för vissa material. Baserat på denna erfarenhet tydliggjordes vikten av en effektiv återvinning av spånor i nära anslutning till produktionsanläggningen. Detta förväntas resultera i tydliga positiva effekter genom att markant minska resursförlusterna under materialets livscykel.

 

Deltagande forskare

Ämnesområden

Affärsutveckling, Återvinning, Bearbetning, Innovation, Produktion, Små och medelstora företag (SMF)

Liknande projekt

Valid Life

2019-2019

Artificiell intelligens, Ingenjörskonst, Livscykel, Produkt-tjänste-system (PSS), Produkt/service system, Produktion, Underhåll

Projektets syfte är att ta fram en plan för ett antal demonstratorer inom produktion och underhåll med komplexa produkter med lång livslängd producerade av internationella företag i Sverige. Målet är att göra en plan för att utveckla demonstranter i produktion och underhåll med hjälp av artificiell intelligens teknik, digital teknik och metoder för lifecycle engineering metoder.

Cirkumat – Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

2017-2018

3D-printing, Additiv tillverkning, Återvinning, Cirkulationssystem, Materialspill, Plast

Intresset för 3D-printing växer både hos företag och privatpersoner. Det vanligaste materialet är olika typer av plast. I dagsläget finns det inget retursystem för det spill som uppkommer, trots att plasten går att återvinna till nytt filament med positiv miljönytta. I projektet Cirkumat har det det övergripande målet varit att öka återvinningen av filamentspill i Sverige.

Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

2019-2022

Återanvändning, Återproduktion, Återvinning, Cirkularitet, Ekoeffektivitet

REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet (återanvända, åter-producera, återvinna, etc.). Lärdomar från piloterna kommer att användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industriledare för att påskynda tillämpningen av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion i industrin.

Projekttid

2016-2019

Budget

4,0 milj kronor

Satsningar

Mistra Innovation