Tillbaka till Projekt

FlameR

FlameR

Över 40 miljoner ton material används på årsbasis för att framställa syntetiska fibrer för en mängd olika industrier. Transportsektorn, beklädnads‐ och industriapplikationer. Flera av dessa kräver flamskydd.

Det finns få lösningar på marknaden idag och dessa är antingen mycket dyra eller använder sig av giftiga kemikalier såsom halogener.

Projektet FlameR syftar till att utveckla en miljövänlig, återvinningsbar flamskyddad polyolefinfiber med ett brett användningsområde som är fullständigt giftfri. Projektet har också en stor kommersiell potential.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Innovation, Kemi, Produktutveckling, Små och medelstora företag (SMF)

Liknande projekt

Projekttid

2013-2016

Budget

Projektkostnaden är 5,4 milj kronor. Mistra Innovation finansierar med 2,7 milj kronor.

Satsningar

Mistra Innovation