Tillbaka till Projekt

Förbättrad utmattningslivslängd för cylinderhuvuden

För att minska utsläppen och öka effektiviteten hos dieselmotorer för tunga fordon är det nödvändigt att öka förbränningstrycket och temperaturen. Detta kommer emellertid också att leda till ökad risk för utmattningsproblem och därför är det viktigt att utveckla nya och resurseffektiva material för den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft.

Det föreslagna projektet kommer att undersöka hur gjuteriprocessen ska styras för att optimera material för cylinderhuvuden med avseende på utmattningsegenskaper. I dag används grå- och kompaktgrafitjärn och det är känt att deras egenskaper kan påverkas avsevärt genom att ändra exempelvis sammansättning, stelningsförhållanden och värmebehandlingar. Huvuddelen av projektet kommer att bestå av experimentell utvärdering av nya grå-och kompaktgrafitjärn och koppla detta också till mikromekanisk modellering för att förstå hur utmattningsegenskaperna beror på mikrostrukturen

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Compacted graphite iron, Cylinderhuvuden, Gjutprocess, Gråjärn, Kompaktgrafitjärn, Microstrukturer, Termomekanisk utmattning