Tillbaka till Projekt

Förutsägande av prestanda i en biobaserad produkt

När en avvikelse från den avsedda formen uppstår, utgör det ett stort problem för både tillverkare och kunder. Det finns mycket pengar att tjäna och resurser att spara för producenter och användare av formpressade fanerprodukter om kassationer kan minskas. Under formpressningen utsätts faneren för fuktrelaterade spänningar och en signifikant mekanisk kompression av tjockleken. Tidigare undersökningar har visat att yttrycket under formpressning ofta är ojämnt, vilket kan påverka formstabiliteten och hållfastheten hos slutprodukten.

För att få en tillförlitlig statistisk bas kommer flera småprover att genomföras. Testresultaten kommer att användas för validering och utveckling av en simuleringsmodell för formpressade fanerprodukter. Fokus är att studera både mekaniska och strukturella egenskaper vid olika tidpunkter under härdningsprocessen och relatera dem till trämaterialet. Proverna är utvalda för att ge en experimentell bas för validering av motsvarande simuleringsmodell.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Formpressade fanérprodukter, Produktionsprocesser, Produktionsteknik, Simulering, Trä

Liknande projekt

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

2016-2019

Digitalisering, FFI, Multifysik, Simulering, Ytbehandling

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

Projekttid

2019-2021

Budget

6 697 936 kronor

Partners

RISE AB

Akzo Nobel Adhesives

Bendinggroup AB

Kinnarps AB

Linnéuniversitetet

Satsningar

SIP Produktion2030