Tillbaka till Projekt

Glycerol

Glycerol

I detta projekt kommer en helt ny typ av hydraulvätska att utvecklas. Basvätskan är en blandning glycerol / vatten, som har unika egenskaper. Både glycerol och vatten är mycket inkompressibla vilket är en av de viktigaste egenskaperna hos en hydraulvätska. Dessutom är glycerol / vatten-blandningar vattenlösliga, biologiskt nedbrytbara och icke-toxiska. Därtill är glycerol lättillgänglig och billig eftersom det är en restprodukt från bio-diesel framställning från skogsråvara. En ny hydraulvätska baserad på glycerol har en mängd fördelar såsom lägre kostnad, icke-toxicitet, nedbrytbarhet och förnybarhet.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Förnyelsebara resurser, Innovation, Små och medelstora företag (SMF), Tribologi

Liknande projekt

Projekttid

2016-2019

Budget

7,4 milj kronor

Satsningar

Mistra Innovation