Tillbaka till Projekt

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

Förväntade resultat är relaterade till att demonstrera logiken runt och kravbilden på (1) framtida ERP-system och (2) arbetsorganisation som möjliggör både flexibilitet i tillverkning och en human syn på flexibelt arbete beroende på kompetenser och kunskaper kopplade till företags produktion. Resultaten har potential att tillämpas inom tillverkningsindustrin och har potential att ge stort värde till svensk industri generellt.

 

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Digitalisering, ERP, Flexibel produktion, Flexibla arbetsplatser

Liknande projekt

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

2016-2019

Digitalisering, FFI, Multifysik, Simulering, Ytbehandling

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE

2019-2019

Cirkulär Ekonomi, Digitalisering, Operatör 4.0, Värdekedja

SCARCE kommer att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor upp- och nedström från små och medelstora företag (SMF). SCARCE kommer att undersöka vilka data som ska mätas och visualiseras och hur dessa data kan möjliggöra mer automatiserat utförande samt ge en mer dynamisk och proaktiv planering av produktionskapacitet och materialflöden genom företagen i värdekedjan. Dessutom studerar vi organisatoriska möjligheter, särskilt den framtida mänskliga rollen, för implementering och hantering i en digital och datastyrd värdekedja. Projektet utgår från interna digitala plattformar för SMF som framgångsrikt har utvecklats.

Positioneringsteknik för tung tillverkningsindustri

2017-2018

Arbetsmiljö, Automation, Digitalisering, Kommunikation, Positioneringsteknik, Säkerhet, Tillverkningsindustri

Syftet med projektet är att radikalt förbättra arbetsmiljön samt öka personalsäkerheten inom tung tillverkningsindustri genom att utnyttja den senaste teknologin för låg och ultraprecis positionering och beslutsstöd. Målet är att öka säkerhet genom att anpassa besluts- och positioneringssystemet för tung tillverkningsindustri.

Projekttid

2019-2019

Budget

500 000 kronor

Partners

RISE AB

Alderholmens Mekaniska AB

Cross Control AB

Drivex AB

Ex Te Fabriks AB

Konfig Design AB

Metall-Produkter i Edsbyn AB

Mittuniversitetet

Mitt X Aluminiumproffset AB

Monitor ERP System AB

Scandymet AB

XLENT AB

Satsningar

SIP Produktion2030