Tillbaka till Projekt

ILight

ILight

Projektet ILight syftar till att vidareutveckla Heliospectras ljussystem för växthus och bygger vidare på ProEnviro projektet LightM. Belysningen sker med en uppsättning av flera olika ljuseffektiva HB-LEDs, var och en med specifikt utvald våglängd. Systemet får sin intelligens genom sensorer och ett styrsystem som automatiserar och optimerar belysningen av växterna med avseende på energiförbrukning och produktion. Kärnan i projektet är att växterna betraktas som dynamiska system vilka utsätts för små ljusexitationer. Sedan analyseras ljusresponsen för att utifrån den justera belysningens styrka och spectrum.
Styrsystemet utvecklas i Heliospectras laboratorier och vid Chalmers tekniska högskola.
Belysningssystemet kommer att testas i växthus i Sverige och England.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Affärsutveckling, Inbyggda system, Innovation, Små och medelstora företag (SMF)

Liknande projekt

Projekttid

2012-2018

Budget

13,0 milj kr varav 6,5 från Mistra Innovation