Tillbaka till Projekt

ImpThin – Implementeringsstudie för tunnfilmsförbehandlingar

Dagens förbehandlingsteknik inom fordonsindustrin baseras på zinkfosfat. Tidigare projekt och studier har visat att förbehandling med tunnfilm (ZrO-baserad) är ett lovande alternativ till zinkfosfat, både för singel- och multimaterialapplikationer, för att erbjuda en mer miljöneutral och kostnadseffektiv produktion genom färre processteg och minskad förbrukning av energi, vatten och kemikalier. Originaliteten hos detta projekt är det samtidiga fokuset på volymtillverkningen samt FoU-aspekterna av kommersiella tunnfilmsförbehandlingar. Detta kommer att skapa riktlinjer för implementering av tunnfilmsförbehandlingar inom bilindustrin och tar upp frågor som är relevanta för både tillverkning och FoU. I projektet kommer projektparters (en underleverantör och ett fordonsföretag) att konvertera utvalda produktionslinor från ZnPh till tunnfilmsförbehandling för mindre implementeringsstudier. Andra projektpartners kommer att ha möjlighet att utvärdera de två olika förbehandlingssystemen parallellt och att producera demonstratorer.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Hållbarhet, Ytbehandling

Liknande projekt

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

2016-2019

Digitalisering, FFI, Multifysik, Simulering, Ytbehandling

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.