Tillbaka till Projekt

Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive manufacturinG – IDAG

Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive manufacturinG – IDAG

IDAG är ett initieringsprojekt med syfte att förstå och identifiera behov och lösningsstrategier för att kunna industrialisera additiv tillverkning. Additiv tillverkning skapar nya värdekedjor där nya aktörer behöver samverka och information behöver utbytas på ett smidigt, säkert och spårbart sätt. Idag sker utvecklingen snabbt inom olika områden, t ex materialteknik, tillverkningsteknik, simuleringsteknik, konstruktionsteknik mm. där begränsningar i dagens hantering av information i och mellan de olika aktörerna och systemen i en värdekedja blir flaskhalsar för en effektiv industrialisering av additivt tillverkade produkter. Nyttjande av den stora mängd data som skapas och samlas genom värdekedjan kan inte nyttjas effektivt och det finns uppenbara risker för kvalitetsbrister.

IDAG samlar aktörer från en additiv tillverkningskedja, där Höganäs utvecklar och levererar b la pulver för additiv tillverkning, Brogrens tillverkar komponenter som helt, eller till delar kan komma att tillverkas med additiv tillverkning och GKN Aerospace har erfarenhet av introduktion av additiv tillverkning i slutprodukter. Chalmers bedriver forskning för digitaliserad, plattformsbaserad utveckling och RISE har miljöer och utrustning för additiv tillverkning. Eurostep och Value Chain tillhandahåller digitaliseringsmiljöer med potential att hantera spårbarhet och hantering av data för additiv tillverkning.

IDAG sammanställer och analyserar industriella fall, samt bereder en demonstratorstudie avsedd att utveckla, demonstrera och utvärdera en digital infrastruktur för additiv tillverkning tillsammans med fler partners inom DILAM och DISAM testbäddar.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Additiv tillverkning, Digital plattform, Industrialisering

Liknande projekt

Cirkumat – Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

2017-2018

3D-printing, Additiv tillverkning, Återvinning, Cirkulationssystem, Materialspill, Plast

Intresset för 3D-printing växer både hos företag och privatpersoner. Det vanligaste materialet är olika typer av plast. I dagsläget finns det inget retursystem för det spill som uppkommer, trots att plasten går att återvinna till nytt filament med positiv miljönytta. I projektet Cirkumat har det det övergripande målet varit att öka återvinningen av filamentspill i Sverige.

Projekttid

2019-2019

Budget

495 000 kronor

Partners

RISE IVF

Chalmers

Höganäs

Brogren

Eurostep

Valuechain

GKN Aerospace

Satsningar

SIP Produktion2030