Tillbaka till Projekt

Inverkan av korrosion och krypning på utmattning av värmebeständiga material till avgaskomponenter

Projektet studerar de kombinerade effekterna av kryp och korrosion på utmattning och bidrar till pålitliga materialdata och beräkningsmodeller av utmattningslivslängd. KTH har en unik utmattningsrigg som möjliggör provning vid hög temperatur i kontrollerad atmosfär. Resultaten förväntas leda till fördjupad förståelse för interaktionen mellan korrosion, utmattning och kryp på gjutna högtemperaturmaterial. I samarbete med KTH och VW kommer projektet att bidra till det vetenskapliga samhället och bilindustrin genom nya rön inom området. Projektet kommer att leverera materialdata och analys av omfattande testresultat. Detta kommer att resultera i utveckling av en utmattningslivslängdsmodell för framtida gjutna material för kostnadseffektiva och robusta avgassystem. Två KTH-doktorander, som tar licentiatexamen inom området 2018, kommer att kunna slutföra sina doktorsavhandlingar. Scania CV AB är huvudsökande och samarbetsparterna är KTH och VW Research Group.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Avgasgrenrör, Korrosion, Kryp, Värmebeständiga gjutna material

Projekttid

2018-2020

Budget

10 217 000 kronor

Partners

Scania AB

KTH Materialvetenskap

Satsningar

VINNOVA Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI