Tillbaka till Projekt

Kortare ledtid genom avancerade verktygsstrukturer med fokus på plåtformning

 

Projektets syfte är att minska ledtiden för pressverktyg genom ökad leverantörssamverkan och forskning. Projektet kommer använda och vidareutveckla en effektiv och tillförlitlig länk, istället för resurskrävande sammanfogning, mellan plåtformningssimulering och strukturanalys av industriella pressverktyg. Länken har varit väldigt lyckad och snabb då den har använts för vikt och styvhetsoptimering av pressverktyg. Resultatet kommer att implementeras i värdekedjan genom riktlinjer för hantering av press- och verktygsdeformationer.

Dessa metoder är tänkta att:

  • Effektivisera verktygsbeställningar och konstruktion av verktyg.
  • Drastiskt reducera inprovningstiden av pressverktyg.
  • Ge bättre och snabbare plåtformningssimuleringar och beredningsarbete.
  • Beräkna och kompensera mot skillnader i olika pressar och processvariationer över tid.
  • Väsentligt öka möjligheterna för support till löpande produktion genom att utveckla metoder för att överföra scanning och mätresultat av verkliga verktyg till beräkningsmodeller.
  • Det unika med forskningsansatsen i projektet är länken mellan redan effektiva simuleringsdiscipliner samt industriella verktyg och pressar, i samverkan med ett starkt leverantörsnätverk. Justeringsmekanismer för pressar och verktyg inkluderas också för kompensering mot förändrade produktionsförhållanden över tid. Dessutom kommer nya metoder för kommunikation och processkartläggning leda till att resultaten snabbt implementeras i leverantörsnätverket samt vid yrkes- och högskoleutbildningar.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Big tillverkning, Digitala metoder, Digitalisering, FE analys, Ledtid, leverantörsnätverk, leverantörssamverkan, Plåtformning, plåtformningsverktyg, scanning, strukturanalys, Supply Chain, verktygstillverkning

Liknande projekt

Positioneringsteknik för tung tillverkningsindustri

2017-2018

Arbetsmiljö, Automation, Digitalisering, Kommunikation, Positioneringsteknik, Säkerhet, Tillverkningsindustri

Syftet med projektet är att radikalt förbättra arbetsmiljön samt öka personalsäkerheten inom tung tillverkningsindustri genom att utnyttja den senaste teknologin för låg och ultraprecis positionering och beslutsstöd. Målet är att öka säkerhet genom att anpassa besluts- och positioneringssystemet för tung tillverkningsindustri.

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE

2019-2019

Cirkulär Ekonomi, Digitalisering, Operatör 4.0, Värdekedja

SCARCE kommer att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor upp- och nedström från små och medelstora företag (SMF). SCARCE kommer att undersöka vilka data som ska mätas och visualiseras och hur dessa data kan möjliggöra mer automatiserat utförande samt ge en mer dynamisk och proaktiv planering av produktionskapacitet och materialflöden genom företagen i värdekedjan. Dessutom studerar vi organisatoriska möjligheter, särskilt den framtida mänskliga rollen, för implementering och hantering i en digital och datastyrd värdekedja. Projektet utgår från interna digitala plattformar för SMF som framgångsrikt har utvecklats.

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

2016-2019

Digitalisering, FFI, Multifysik, Simulering, Ytbehandling

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

2019-2019

Digitalisering, ERP, Flexibel produktion, Flexibla arbetsplatser

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem