Tillbaka till Projekt

LFB – Lead Free Brass

LFB – Lead Free Brass

De allmänt negativa hälsoeffekterna av bly är välkända. Nya larm om oönskad spridning av bly från bl.a. armaturkomponenter till dricksvatten har rapporterats. En löpande ökad kontaminering sker i material och produkter genom svårigheter vid återvinningen och genom oklara materialflöden.
Den akademiska forskningen inom området har starkt präglats av de industriella förutsättningarna och de industriella behoven.
Projektet skall leda fram till metoder att tillverka och bearbeta VVS material i mässing utan bly.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Bearbetning, Innovation, Materialvetenskap, Produktion, Små och medelstora företag (SMF)

Liknande projekt

Valid Life

2019-2019

Artificiell intelligens, Ingenjörskonst, Lifecycle teknik, Livscykel, Produkt-tjänste-system (PSS), Produkt/service system, Produktion, Underhåll

Projektets syfte är att ta fram en plan för ett antal demonstratorer inom produktion och underhåll med komplexa produkter med lång livslängd producerade av internationella företag i Sverige. Målet är att göra en plan för att utveckla demonstranter i produktion och underhåll med hjälp av artificiell intelligens teknik, digital teknik och metoder för lifecycle engineering metoder.

Lättviktskonstruktion av elfordon med friktionssvetsning (EVASTIR)

2019-2021

Produktion

Projektet ska stödja den svenska fordonsindustrins förändring från fordon med förbränningsmotorer till elfordon och samtidigt öka användningen av nya, hållbara och miljövänliga tillverkningsprocesser. Projektet kommer att vidareutveckla friktionsomrörningssvetsning (FSW) för att möjliggöra tillverkning av en kostnadseffektiv, skalbar, lättvikts- och krocksäker batterilåda för elbilar. De tekniska målen är att utveckla FSW-metoden för fogning av blandade material, såsom gjutet och extruderat aluminium och för svetsning med hög hastighet, upp till 5m/min.

Projekttid

2014-2018

Budget

9,6 milj kr varav 3,25 milj från Mistra Innovation

Partners

Mistra Innovation