Tillbaka till Projekt

Molnbaserat tillverkning variation kontrolltjänst

Projektidén kan sammanfattas som om materials tillstånd och andra tillverkningsvariationskällor kan vara kända eller noggrant uppskattade, de nödvändiga kompensationerna eller avhjälpande åtgärder kan vidtas innan deras negativa effekter uppträder. Flera variationskällor finns i tillverkningen och omfattande studier görs i samband med processer och resurser, dvs verktygsmaskiner, fixturer etc. Men materialets villkor som för restspänningar och kryp beaktas ofta inte och deras effekter övervakas inte på ett holistiskt sätt. Detta beror främst på att variationskällor som restspänningar förblir latenta vid ett visst processteg och uppenbarar sig förfallna avkoppling vid vissa nedströmsprocesser som kan leda till höga felfrekvenser och behöver installera ytterligare processer för att motverka effekten etc. Dessa åtgärder innefattar, smart fixturing och dynamiska processparameterns inställningar. En molnbaserad tjänst föreslås, som övervakar de viktigaste variationskällorna, stöder modellbaserade och datadrivna analyser, tillhandahåller operativa data och modellförvar

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Countor metod, Molnbaserad tillverkning, Variationsanalys

Projekttid

2018-2019

Budget

500 000 kronor

Partners

KTH

RISE

GKN

System 3R

LEAX AB

ETP-Transmission

Acoutronic AB

Satsningar

SIP Produktion2030