Tillbaka till Projekt

Optimerad hybridfogning för lättviktslösningar – BONDLIGHT

Optimerad hybridfogning för lättviktslösningar – BONDLIGHT

Detta projekt kommer öka robustheten och flexibiliteten i dagens produktion genom att utveckla en ny optimerad metodik för weldbonding (kombinerad punktsvetsning (RSW) och limning). Den nya metodiken kommer möjliggöra produktion av smarta, starka lättviktskonstruktioner i existerande industriell infrastruktur. Både RSW och limning har sina respektive fördelar gällande kostnadseffektivitet, flexibilitet och robusthet. Att kombinera de båda teknikerna medför ytterligare fördelar då det leder till förbättrade egenskaper gällande styrka, styvhet, korrosionsmotstånd och utmattningslivslängd i förbandet. En problematik för ökad användning av weldbonding är den försämrade svetsbarheten i förbandet på grund av den sänkning av elektrisk ledningsförmåga som orsakas av att en limsträng appliceras mellan plåtarna. Detta leder till att man tvingas använda tjockare plåtar med lägre hållfasthet då det är lättare att uppnå kraven på svetskvalitet i dessa förband, vilket i sin tur leder till ökad komponentvikt med upp till 30%, ökat materialuttag och högre CO2-utsläpp. Det här projektet kommer generera ny kunskap om alla ingående parametrar i weldbonding-processen och ta fram en metodik för utvärdering och optimering. Detta beskrivs i en guideline för processoptimering för olika material, limmer, plåttjocklekar och ytbeläggningar. Den utvecklade metodiken kommer möjliggöra starka lättviktskonstruktioner producerade i existerande industriell infrastruktur, i enlighet med FFIs strategiska färdplan, vilket i sin tur kommer leda till sänkt miljöpåverkan och ökad krocksäkerhet i morgondagens fordon samtidigt som en ökad flexibilitet för befintliga tillverkningssystem uppnåtts.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Hybridfogning, Lättvikt, Limning, Punktsvets

Liknande projekt

HJT-Hybrid Joining Testbädd för smart produktion

2017-2020

Falsning, FDS, Hybrid fog, Limning, Mekanisk fogning, Montering, Punktsvets, Robotapplicering, Skruvförband, SPR

Hybridfogning, kombination av limning och mekanisk fogning, är mycket efterfrågad där flera material ska användas och sättas samman. HJT fokuserar därför på smarta fabrikens förmåga att skapa flexibel produktion med simulering och programmering i en digital tvilling som kombinerar den senaste tekniken för limning, montering och mekanisk fogning, reologibaserad simulering och automatiserad kollisionsfri banplanering. Projektets mål är att fokusera på hela hybridförbindelseprocessen och Att skapa en testbädd för hybridförening som en resurs för svensk industri.

Projekttid

2019-2021

Budget

5 600 000 kronor

Partners

Swerim AB

RISE IVF

Volvo Cars

Scania CV AB

Modul-System

Svetsrådet

Satsningar

VINNOVA Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI