Tillbaka till Projekt

Produktionsspegeln – digital interaktion i industrimiljöer

Produktionsspegeln – digital interaktion i industrimiljöer

Projektet ska utforska hur en interaktiv översikt, en ”digital spegel” av produktionen, kan utformas och tillgängliggöras i en produktionsmiljö för att stödja produktionspersonal, öka arbetsmotivation och öka effektivitet.

Skyddsutrustning, damm och höga ljudnivåer är vanliga företeelser i produktionsmiljö och kan hindra en enkel och användarvänlig interaktion med klassiska digitala gränssnitt. Projektet vill utforska och ompröva idéer för gränssnitt genom att använda tekniker såsom tex informativa ljud, sensorer, ledande färg eller interaktiva ytor för att hjälpa produktionspersonalen att enkelt interagera och ta del av digitalt innehåll. En sådan tjänst kan även öka produktionspersonalens förståelse för sin roll i produktionssystemet som helhet.

Deltagande forskare

Ämnesområden

Design, Digitala gränssnitt, Industri, Produktion, Visualisering

Liknande projekt

Digital värdekedja för geometridata

2019-2019

Mätdata, Toleranssättning, Variationssimulering, Visualisering

Ökad digitalisering medför nya möjligheter för svensk tillverkningsindustri. Projektet fokuserar på nödvändig data för variationssimulering och hur dessa data ska samlas in och lagras. Projektet bidrar till ökad geometrisk kvalitet och bättre beslutsstöd för ingenjörer och designers. Den tekniska värdekedjan täcker mätning och utvinning av relevanta data, lagring av data i databas, användning av data i variationssimulering (som digital tvilling) och visualisering av simuleringsresultat som beslutsstöd. Detta stöttar värdekedjan från leverantörer av mätteknik, till komponentleverantör, till databasleverantör, till leverantör av simuleringsverktyg och upp till OEMs. Projektet har potential att ersätta prototyper och testserier och minskar kostnad, tidsåtgång samt miljöpåverkan.

Valid Life

2019-2019

Artificiell intelligens, Ingenjörskonst, Livscykel, Produkt-tjänste-system (PSS), Produkt/service system, Produktion, Underhåll

Projektets syfte är att ta fram en plan för ett antal demonstratorer inom produktion och underhåll med komplexa produkter med lång livslängd producerade av internationella företag i Sverige. Målet är att göra en plan för att utveckla demonstranter i produktion och underhåll med hjälp av artificiell intelligens teknik, digital teknik och metoder för lifecycle engineering metoder.

Projekttid

2018-2019

Budget

500 000 kronor

Partners

Lundqvist Trävaru AB

RISE

Satsningar

SIP Produktion2030