Tillbaka till Projekt

PROMPT – Professionell masterutbildning i programvaruteknik

Mjukvara är en affärskritisk resurs för stora delar av svenskt näringsliv och en viktig källa till innovation och konkurrenskraft. För flera av våra traditionella industrier är mjukvara av direkt avgörande betydelse. PROMPT är ett unikt nationellt utbildningsinitiativ i samarbete mellan flera akademiska parter och en rad ledande svenska industriföretag och organisationer. Målet är att säkerställa tillgången på avancerad mjukvarukompetens och innovationskraft i svenskt näringsliv. Tillsammans erbjuder lärosätena i PROMPT fristående högskolekurser på avancerad nivå som vänder sig till yrkesverksamma inom svenskt näringsliv.

Kurserna är till stora delar webbaserade och kan följas oberoende av tid och rum. Kurserna ges på kvartsfart under en hel termin och är utformade så att de ska passa bra i kombination med arbete. De ger högskolepoäng och är kostnadsfria både, för studenten och för företaget.

Projektägare är professor Hans Hansson.

Projektledare

Deltagande forskare

Ämnesområden

Programvaruteknik

Projekttid

2013-2019

Budget

80 mnkr

Partners

Mälardalens Högskola

Blekinge Tekniska Högskola

Chalmers tekniska högskola

Göteborgs universitet

SICS Swedish ICT

ABB

Addalot

Addiva

Arcticus

BAP

Bombardier Transportation

CSC Sverige AB

CrossControll

Ericsson

Eskilstuna Elektronikparter

Etteplan

FindOut

Frontit

Fujitsu

Impronova

Knightec

Malvacom

Niffic

Northern Test Consulting

Prevas

Qtema

Realtime Embedded

Rockwell Automation

Saab

Safety Integrity

Scania

Schneder Electric

Telenor

Tolpagorni

Volvo CE

ÅF

Automation Region

IT&Telekomföretagen

PiiA, Processindistriiell IT och Automation

Robotdalen

SARE; Swedish Association for Software Testing

SNART; Swedish Natuional Real-Time Association

Svensk Elektronik

Swedsoft

Teknikföretagen

Satsningar

Expertkompetens för Innovation – flexibla utbildningar för näringslivet/yrkesverksamma på avancerad nivå